ASİMAN

Bax: asman. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

ARZUMAN FARS
ASMAN FARS

Digər lüğətlərdə