Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində QABAQ sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

is.
1. bot. Qarpız, qovun və xiyar cinsindən, yerə yayılan iriyarpaqlı bir bitkinin uzunsov, ya girdə, sarımtıl və ya yaşıl meyvəsi; balqabaq, kudu. Qabaq tağı şamama verməz. (Ata. sözü).
2. məc. dan. Dadsız, tamsız qovun, qarpız və s. haqqında. Bir qovun kəsdik, lap qabaq çıxdı.
← QABAĞARDAN

is. dan. Qalayçı.

QABAQ₂ →

1. zərf Əvvəl, irəli. Üç gün bundan qabaq gəlmişəm.