ABDAL adının mənası.

Anadolu və Əfqanıstanda yaşayan türk tayfalarından biri; bilikli, qanacaqlı.
← ABAY

ata, baba, dədə; diqqət, diqqətli, həssas.

ABDALBƏY →

bilikli, qanacaqlı bəy; tayfa başçısı.