BAD

BAD1

f. 1) külək, yel; 2) m. yox olma, məhv olma. Badi-aşub bax badi-tünd; badi-fəna’ dağıdıcı külək; badi-həva’ əsən külək, yel; badi-murad gəmi gedən istiqamətdə əsən külək; badi-səba səba yeli, yüngül səhər küləyi; badi-tünd fırtına, tufan.

BAD2

f. boş sahə, becərilməmiş yer, əkilməyən yer.

BAD3(A)

bax badabad.

BACSİTAN
BAD-BADƏK

Digər lüğətlərdə