ENDOKRİNOLÓGİYA

[ yun. endo-daxilində və krino-ayırıram və logos-elm] Daxili sekresiya vəzilərinin quruluş və vəzifələrini öyrənən elm. Eksperimental endokrinologiya.
ENDOKRİ́N
ENDOKRİNÓLOQ

Digər lüğətlərdə