FAINT-HEART

n qorxaq / ürəksiz / cəsarətsiz / ağciyər adam

FAINT
FAINT-HEARTED