FLARE

flare1

n 1. parıltı, işıltı, şəfəq; bərq; 2. odlanma, alışma; alov dili; 3. işıq siqnalı; 4. işıqlandırıcı fişəng; siqnal fişəngi

flare2

adj işıqverən; ~ bomb işıqverən bomba; ~ parachute işıqverən paraşüt

flare3

v 1. parıldamaq, işıldamaq, şəfəq saçmaq; 2. alışmaq, od almaq / tutmaq; 3. siqnal / işarə vermək

FLAMMABLE
FLASH