FUN

fun1

n 1. şadlıq, şənlik, nəşə, əyləncə, oyuncaq; figure of ~ istehza / masqara obyekti; full of ~ çox məzəli / gülməli; It would be such fun Bu nə şənlik olardı; to spoil the ~ şənliyə mane olmaq, zarafatı korlamaq / pozmaq; to have ~ əylənmək, kef çəkmək; dilxoşluq etmək; vaxtı şən keçirmək; 2. zarafat obyekti; şənlik / ləzzət mənbəyi; He is a great fun O, olduqca məzəlidir;

◊ for / in ~ zarafatla, zarafatyana, zarafat üçün; like ~ cəld, iti, ildırım kimi, çox sürətlə; ~ and games şənlik, şadlıq, nəşə; əyləncələr

fun2

v zarafat etmək, zarafatlaşmaq, eylənmək, dilxoşluq etmək; gic-gic zarafat / şitlik etmək

FUMY
FUNCTION