HAQQ-SAYI İTİRMƏMƏK

edilmiş yaxşılığı, xeyirxahlığı unutmamaq.

HAQQ-SAY QOYMAQ
HAQQ SƏSİNİ UCALTMAQ