İÇQOVURMASI

is. Qoyun içindən hazırlanmış qovurma.
İÇKİSİZ
İÇLİ

Digər lüğətlərdə