İBTİDADA

zərf İlk dəfədə, başlanğıcda, əvvəldə.
Ki cahan içrə var eylə işlər; Nəzərə ibtidada xoş görünər. S.Ə.Şirvani.

İBTİDA
İBTİDADAN

Digər lüğətlərdə