İLANSAYAĞI

bax ilanvari.
İlansayağı yol dağların döşündən burularaq, kəmər kimi aşağıya doğru enir… M.İbrahimov.

İLANOYNADAN
İLANSOĞANI

Digər lüğətlərdə