İMPERÁTOR

[ lat. ] Padşahın, hökmdarın ən yüksək titulu və bu titulu daşıyan şəxs; padşah.
[Bağır xan:] Siz imperator zabitini soymaqmı istəyirsiniz? E.Sultanov.

Etimologiya

  • İMPERATOR Latınca “əmr edən” deməkdir. Feilin əmr şəklini bildirən imperativ sözü ilə qohumdur. (Bəşir Əhmədov
İMMUNLUQ
İMPERATORLUQ

Digər lüğətlərdə