İNAYƏT

is. [ ər. ] klas. Mərhəmət, rəhm, iltifat, şəfqət, yaxşılıq.
Az eyləmə inayətini əhli-dərddən; Yəni ki çox bəlalərə qıl mübtəla məni! Füzuli.
[Mələk:] Yarəb, azacıq lütfü inayət! Qəhr olmada artıq bəşəriyyət. H.Cavid.

// Səy, qeyrət, cəhd, hümmət.
□ İnayət etmək (qılmaq) – kömək etmək, qayğı göstərmək, iltifat göstərmək.
Bizə çox kişvər, vilayətlər; Etdilər lütflər, inayətlər. M.Ə.Sabir.
[Kəndli:] Çox sağ ol, Həsən əmi, böyük inayət elədin. Ə.Haqverdiyev.
[Səlma:] İnayət qıl, yox başqa bir havadar; Yalnız varım-yoxum tək bir oğlum var. H.Cavid.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • İNAYƏT inayət bax rəhm

Etimologiya

  • İNAYƏT Ərəbcə “xeyirxah” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)
İNAUQURASİYA
İNCƏ

Digər lüğətlərdə