İRƏLİ-GERİ

zərf
1. Bir tərəfdən o biri tərəfə, bu başdan o başa və əksinə; dalaqabağa.
Qaldırıcı maşınların yüz metr hündürlüyündə polad vışkaları … irəli-geri hərəkət edir. (Qəzetlərdən).

2. Başlanğıc-son, əvvəl-son. Kitabı irəligeri vərəqləmək. ◊ İrəlisini-gerisini düşünmək (işin və s.
-nin) – bir məsələni, işi və s.-ni hərtərəfli təhlil etmək, ətraflı düşünmək, götür-qoy etmək, nə kimi nəticələr verəcəyini nəzərə almaq.
[İbrahim xan:] Bu adam [Fətəli xan] işin irəlisini-gerisini düşünmür? – deyə Vaqifə müraciət etdi. Çəmənzəminli.

İRƏLİ
İRƏLİCƏ

Digər lüğətlərdə