İRGƏNCİ

sif. İyrənc.
İRFİDƏ
İRİ

Digər lüğətlərdə