KA:L

I
(Salyan)
1. zəif, pis. – Həsən bi az ka:l eşidir, bərkdən di
2. könülsüz, həvəssiz. – Cücələr arpanı çox ka:l yiyir
II
(Cəlilabad)
soyuq, laqeyd. – Qıza, ka:l yanaşmə, fikir ver
KAKUR
KAL

Digər lüğətlərdə