Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • AŞAM

  f. içən, içici

  Tam oxu »
 • AŞXANƏ

  f. yeməkxana

  Tam oxu »
 • AŞİKAR

  AŞ(İ)KAR f. aydın, açıq, gizli olmayan

  Tam oxu »
 • AŞİKARA

  AŞ(İ)KARA f. aşkarcasına, açıq-aydın

  Tam oxu »
 • AŞİQ

  ə. sevən

  Tam oxu »
 • AŞİQANƏ

  ə. və f. 1) aşiqcəsinə, aşiqyana; 2) eşqə aid olan, eşqi tərənnüm edən

  Tam oxu »
 • AŞİNA

  AŞ(İ)NA f. 1) tanış, dost, yaxın yoldaş; 2) oynaş; 3) m. xəbərdar, işlə tanış olan. Aşinayi-qürbət qəribliyə alışmış, qürbətdə yaşamağa adət etmiş

  Tam oxu »
 • AŞİNABAZ

  AŞ(İ)NABAZ f. arvadbaz, aşna saxlayan (kişi)

  Tam oxu »
 • AŞİNAYİ

  AŞ(İ)NA(Y)İ f. 1) tanışlıq, dostluq; 2) işlə tanış olma

  Tam oxu »
 • AŞİR

  ə. bax aşur

  Tam oxu »
 • AŞİRƏ

  ə. bax aşurə

  Tam oxu »
 • AŞİRƏN

  ə. onuncu olaraq, onuncu

  Tam oxu »
 • AŞİYAN

  AŞİYAN(Ə) f. 1) yuva; 2) m. məskən, ev; 3) m. sığınacaq

  Tam oxu »
 • AŞİYANƏ

  AŞİYAN(Ə) f. 1) yuva; 2) m. məskən, ev; 3) m. sığınacaq

  Tam oxu »
 • AŞKAR

  AŞ(İ)KAR f. aydın, açıq, gizli olmayan

  Tam oxu »
 • AŞKARA

  AŞ(İ)KARA f. aşkarcasına, açıq-aydın

  Tam oxu »
 • AŞNA

  AŞ(İ)NA f. 1) tanış, dost, yaxın yoldaş; 2) oynaş; 3) m. xəbərdar, işlə tanış olan. Aşinayi-qürbət qəribliyə alışmış, qürbətdə yaşamağa adət etmiş

  Tam oxu »
 • AŞNABAZ

  AŞ(İ)NABAZ f. arvadbaz, aşna saxlayan (kişi)

  Tam oxu »
 • AŞNAİ

  AŞ(İ)NA(Y)İ f. 1) tanışlıq, dostluq; 2) işlə tanış olma

  Tam oxu »
 • AŞPAZ

  f. xörəkbişirən

  Tam oxu »
 • AŞUB

  f. 1) qarışıqlıq, qarmaqarışıqlıq; 2) fitnə-fəsad

  Tam oxu »
 • AŞUBGAH

  f. 1) dava, qalmaqal yeri; 2) vuruş meydanı

  Tam oxu »
 • AŞUFTƏMƏĞZ

  ə. və f. 1) dəli, beyni zədəli; 2) çaşmış, çaşqın, sərsəm

  Tam oxu »
 • AŞUR

  ə. 1) onuncu; 2) onuncu övlad (oğul)

  Tam oxu »
 • AŞURA

  ə. 1) məhərrəm ayının onuncu günü (İmam Hüseynin öldürüldüyü gün); 2) həmin gün ehsan məqsədi ilə bişirilən xörəyin adı

  Tam oxu »
 • AŞURAN

  ə. muğamlardan birinin adı

  Tam oxu »
 • AŞURƏ

  ə. 1) onuncu; 2) onuncu qız (övlad)

  Tam oxu »
 • AŞURİ

  ə. 1) aysor; 2) aysorca; 3) aysora məxsus

  Tam oxu »
 • AŞÜFTƏ

  f. 1) həyəcanlı; 2) qarmaqarışıq; 3) m. vurğun, məftun

  Tam oxu »
 • AŞÜFTƏƏHVAL

  f. və ə. bax aşüftəhal

  Tam oxu »
 • AŞÜFTƏHAL

  f. və ə. halı pozulmuş, bikef, həyəcanlı

  Tam oxu »
 • AŞÜFTƏRUZGAR

  f. vəziyyəti pərişan, halı pozğun

  Tam oxu »
 • ATƏŞ

  f. 1) od; 2) odlu silahdan atəş; 3) yanma, yanğın; 4) m. işgəncə, sıxıntı

  Tam oxu »
 • ATƏŞBAR

  f. 1) od yağdıran, çox isti, yandırıcı; 2) m. hərarətli, qızğın, qızmış

  Tam oxu »
 • ATƏŞBAZ

  f. 1) odla oynayan, od oyunçusu; 2) atəşbazlıq ustası; pirotexnik

  Tam oxu »
 • ATƏŞƏFŞAN

  f. bax atəşfəşan

  Tam oxu »
 • ATƏŞƏNGİZ

  f. od salan, yandıran

  Tam oxu »
 • ATƏŞFƏŞAN

  f. bax atəşfişan

  Tam oxu »
 • ATƏŞFİŞAN

  f. 1) od yağdıran; 2) vulkan, yanardağ

  Tam oxu »
 • ATƏŞGAH

  f. 1) atəşpərəst məbədi; 2) həmişə od yanan yer, od olan yer; 3) cihazın odluğu

  Tam oxu »
 • ATƏŞGUN

  f. od kimi, odabənzər, odvarı

  Tam oxu »
 • ATƏŞXANƏ

  f. 1) atəşgah; 2) odluq; 3) od yanan yer, ocaq

  Tam oxu »
 • ATƏŞXOR

  f. «od yeyən» 1) m. zülmkar, müstəbid; 2) m. rüşvətxor; 3) m. sələmçi

  Tam oxu »
 • ATƏŞİ

  f. od rəngində, od kimi

  Tam oxu »
 • ATƏŞİN

  f. 1) odlu, od kimi isti; 2) od rəngində, od kimi qırmızı; 3) m. hərarətli, təsirli

  Tam oxu »
 • ATƏŞİNCÖVLAN

  f. və ə. 1) od içində gəzən; 2) m. isti; 3) m. sürətlə, yeyin gedən

  Tam oxu »
 • ATƏŞİNRUXSAR

  f. bax atəşinüzar

  Tam oxu »
 • ATƏŞİNÜZAR

  f. və ə. üzü od kimi parlayan, od kimi qırmızı

  Tam oxu »
 • ATƏŞKEŞ

  f. ocaqdan od çəkmək üçün dəmir alət, maşa

  Tam oxu »
 • ATƏŞKƏDƏ

  f. 1) atəşgah; 2) ocaq

  Tam oxu »