QEYRİ-BƏDİİ

sif. [ ər. ] Bədii olmayan. Qeyri-bədii əsər.
QEYRİ-BELƏ
QEYRİ-BƏDİİLİK

Digər lüğətlərdə