QOL-BUDAQ ATMAQ

inkişaf etmək, tərəqqi etmək, artmaq; şaxələnmək, ətrafa yayılmaq, genişlənmək; ~ qol atmaq.

QOL ATMAQ
QOL ÇƏKMƏK