SIĞIRÇIN

is. Quşların sərçəkimilər dəstəsindən olan, tündtüklü, oxuyan, köçəri quş.
Sığırçınlar səhərçağı gələr, budaqlara qonub səslənər, baharın müjdəsini gətirərlər. Mir Cəlal.
Baharla birlikdə onun şux elçiləri: qaranquşlar, sığırçınlar… hərəni öz dilində qarşılayırdılar… M.Rzaquluzadə.

SIĞIRÇI
SIĞIRDİLİ

Digər lüğətlərdə