SKÚMBRİYA

is. [ yun. ] Dəniz balığı.
SKRİPKAÇI
SKÚTER

Digər lüğətlərdə