SOLMAZ

sif.
1. Solmayan, təravətini itirməyən. Solmaz çiçək.
– Siz bu xalıların parlaq və solmaz naxışlarında böyük bir xalqın arzularını, faciəsini, sevinclərini görə bilərsiniz. M.İbrahimov.

2. məc. Həmişəyaşar, unudulmaz, əbədi.
SOLMAQ
SOLO

Digər lüğətlərdə