TABOO

taboo1

n 1. tabu (haram edilmiş şev); 2. qadağan; yasaq; under a ~ qadağan / yasaq edilən (şey)

taboo2

adj 1. müqəddəs; 2. qadağan / yasaq olunan; ~ custom qadağan olunan adət; to declare smb. /smth. ~bir kəsin ∕ şeyin adını anmağı qadağan etmək

taboo3

v 1. qadağan / yasaq etmək; Their names are tabooed Onların adlarını çəkmək qadağandır / yasaqdır; 2. sürgün etmək

TABLOID
TABOURET