TABULATOR

n 1. cədvəl tərtibatçısı; 2. tabulyator (makinada, kompyuterdə və s.)

TABULATION
TACIT