XOR-XOR

təql. bax xorultu 1-ci mənada.
Məcidin xor-xoru Nadiri fikir və xəyalatdan ayıltdı. B.Talıblı.

□ Xor-xor xoruldamaq – bərk yatmaq, xorultu ilə yatmaq.
Məmmədhəsən ağanın anası Xanım xor-xor xoruldayırdı. Çəmənzəminli.

◊ Xor-xor qəlyan – bax sulu qəlyan (“qəlyan”da).
XOR
XORA₂

Digər lüğətlərdə