YOL VERMƏK

mane olmamaq, şərait yaratmaq; ~ meydan vermək.

YOL ÜSTDƏ OLMAQ
YOL-YOLAĞASI AÇILMAQ

Digər lüğətlərdə