ABDOMİNOUS

adj yekəqarın, yoğunqarın; kök

ABDOMİNAL
ABDUCT