İngiliscə-azərbaycanca lüğət

 • AID

  aid1 n 1. yardım, kömək; first ~ ilk / birinci yardım / kömək; to give first ~ ilk / təcili / birinci yardım / kömək göstərmək; to render / to lend ~

  Tam oxu »
 • AIDLESS

  adj 1. köməksiz, yardımsız; 2. təkbaşına; 3. faydasız; ~ medicine faydasız dərman / dava

  Tam oxu »
 • AIL

  v 1. naxoşlamaq, xəstələnmək, azarlamaq; She is ailing O, xəstədir / naxoşdur; 2. narahat etmək, dərd / azar / əziyyət vermək; What ails him? Onu nə i

  Tam oxu »
 • AILMENT

  n xəstəlik, naxoşluq, kefsizlik, nasazlıq, əzginlik; hereditary / chronic / incurable / grave ~ irsi / xroniki / sağalmaz / ağır xəstəlik

  Tam oxu »
 • AIM

  aim1 n 1. məqsəd, niyyət, murad, məram, arzu, plan; noble ~ nəcib məqsəd / niyyət / arzu, one’s ~ in life bir kəsin həyatda məqsədi / niyyəti / məram

  Tam oxu »
 • AIMLESS

  adj məqsədsiz, məramsız, niyyətsiz

  Tam oxu »
 • AIMLESSLY

  adv məqsədsiz, niyyətsiz; faydasız; to speak ~ məqsədsiz danışmaq

  Tam oxu »
 • AIR

  air1 n 1. hava; fresh ~təmiz hava; night ~ gecə havası; stale ~ üfunətli / pis hava; winter ~ qış havası; in the open ~ açıq havada; to travel by ~ tə

  Tam oxu »
 • AIR-BALLOON

  n hava şan; aerostat

  Tam oxu »
 • AIR-BASE

  n av. təyyarə bazası

  Tam oxu »
 • AIR-BED

  n hava ilə doldurulmuş döşək

  Tam oxu »
 • AIR-BLADDER

  n 1. üzgəc (balıqda); 2. hava qabarcığı (şüşədə)

  Tam oxu »
 • AIR-BOX

  n hava kamerası

  Tam oxu »
 • AIR-BRAKE

  n tex. hava əyləci / tormozu, pnevmatik əyləc / tormoz

  Tam oxu »
 • AIR-CHUTE

  n paraşüt

  Tam oxu »
 • AIR-COOLED

  adj hava ilə soyudulmuş

  Tam oxu »
 • AIR-COOLER

  n hava soyuducusu

  Tam oxu »
 • AIR-CUSHION

  n hava ilə doldurulmuş yastıq / balış

  Tam oxu »
 • AIR-DEFENSE

  n hərb. hərbi hava müdafiəsi; HHM

  Tam oxu »
 • AIR-ENGINE

  n təyyarə mühərriki

  Tam oxu »
 • AIR-FIELD

  n = airdrome

  Tam oxu »
 • AIR FORCE

  Air Force n hərb. hərbi hava qüvvələri

  Tam oxu »
 • AIR-GUN

  n pulverizator

  Tam oxu »
 • AIR-HAMMER

  n tex. pnevmatik çəkic

  Tam oxu »
 • AIR-HIGHWAY

  n hava yolu

  Tam oxu »
 • AIR-HOLE

  n nəfəslik; dudkeş (ocaqda, buxarıda)

  Tam oxu »
 • AIR-HOSTESS

  n styüardessa

  Tam oxu »
 • AIR-JACKET

  n hava ilə doldurulmuş xilasedici jaket

  Tam oxu »
 • AIR-JET

  n tex. forsunka

  Tam oxu »
 • AIR-LINER

  n reys təyyarəsi, hava layneri, nəqliyyat təyyarəsi

  Tam oxu »
 • AIR-MAP

  n aeronaviqasiya xəritəsi

  Tam oxu »
 • AIR-MARSHAL

  n aviasiya marşalı

  Tam oxu »
 • AIR-PILLOW

  n = air-cushion

  Tam oxu »
 • AIR-PORT

  n aeroport, hava limanı

  Tam oxu »
 • AIR-PROOF

  adj havakeçirmeyen; sıx, germetik

  Tam oxu »
 • AIR-PUMP

  n 1. tex. hava nasosu; 2. velosiped üçün nasos

  Tam oxu »
 • AIR-RAID

  n hava hücumu

  Tam oxu »
 • AIR-RAIDER

  n av. hava basqınında iştirak edən təyyarə

  Tam oxu »
 • AIR SCOUT

  n av. kəşfiyyatçı təyyarə

  Tam oxu »
 • AIR-SHOW

  n 1. aviasiya sərgisi; 2. əyani uçuş, nümayiş uçuşu

  Tam oxu »
 • AIR-SICKNESS

  n hava xəstəliyi (yəni təyyarədə uçarkən ürək bulanması)

  Tam oxu »
 • AIR-SPACE

  n 1. fəza; 2. boşluq

  Tam oxu »
 • AIR-STONE

  n meteorit

  Tam oxu »
 • AIR-STOP

  n vertolyot stansiyası

  Tam oxu »
 • AIR-STRIP

  n av. uçma və enmə zolağı

  Tam oxu »
 • AIRCRAFT

  aircraft1 n təyyarə; top. i. təyyarələr; aviasiya aircraft2 adj təyyarə; aviasiya

  Tam oxu »
 • AIRCRAFTMAN

  n (pl -men) aviasiyanın sıravi əsgəri

  Tam oxu »
 • AIRCREW

  n təyyarə heyəti / ekipajı

  Tam oxu »
 • AIRCREWMAN

  n (pl -men) təyyarə heyətinin üzvü

  Tam oxu »
 • AIRDROME

  n aerodrom (təyyarə meydanı)

  Tam oxu »