ABET

v qızışdırmaq, fitləmək, təhrik / sövq etmək (bir işi görməyə); to ~ smb. in a crime bir kəsi cinayətə təhrik / sövq etmək

ABERRATION
ABETMENT