ABLY

adv bacarıqla, məharətlə, ustalıqla; to play a horn ~ məharətlə / ustalıqla şeypur çalmaq

ABLUTİONS
ABNORMAL