ABOLİSH

v ləğv etmək; to ~ slavery quldarlığı ləğv etmək; to ~ taxes vergiləri ləğv etmək; to ~ exploitation istismarı ləğv etmək

ABNORMALİTY
ABOLİSHMENT