ABORTİON

n 1. abort, uşaqsalma; 2. yarımçıq doğulmuş uşaq

ABORT
ABORTİONİST