ATLANTİC

Atlantic

adj atlantik; ~ islands Atlantik okeanının adaları

ATHLETİCS
ATLAS