ATONEMENT

n 1. kompensasiya, əvəz, bağışlanma, günahını təmizləmə; 2. kompensasiya, əvəzini vermə, ödəmə; əvəz; to make / to offer ~ (for) kompensasiya / əvəz təklif etmək

ATONE
ATONİC