ABIR

(Salyan)
məc. geyim, paltar. – Adamı abırına görə tanıyıllar
ABIOMUR
ACAMANDA

Digər lüğətlərdə