ACQUAINT

v 1. tanış etmək; to ~ smb. with smth. bir kəsi bir şeylə tanış etmək; 2. tanış olmaq; to ~ oneself with the situation vəziyyətlə tanış olmaq

ACOUSTICS
ACQUAINTANCE