ACQUAINTED

adj 1. tanış (bir şeylə), bilən (bir şeyi), 2. tanış (bir kəslə), tanıyan (bir kəsi)

ACQUAINTANCE
ACQUIRE