ADORATION

n məftunluq; pərəstiş, sitayiş; object of ~ pərəstiş obyekti, sitayiş obyekti

ADOPTION
ADORE

Digər lüğətlərdə