AERODROME

n aerodrom, təyyarə meydanı

AEROBOMB
AEROGRAPHY

Digər lüğətlərdə