ASTAN

Aslan. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Nə karasan əl vurasan bostana,

Çox igidlər gəib, qalıb yastana,

Güc çatmayıb atam kimi astana,

Var get, bu yerlərdə durma, amandı.

                                         (“Koroğlu ilə Bolu bəy”)

ASMAN FARS
ASUMAN FARS

Digər lüğətlərdə