Слово ABASEMENT в англо-азербайджанском словаре.

n alçaltma, hörmətdən salma

← ABASE

v hörmətdən salmaq; alçaltmaq; to ~ oneself özünü hörmətdən salmaq / alçaltmaq

ABASH →

v utandırmaq, pərt etmək; karıxdırmaq