Слово ABDOMİNOUS в англо-азербайджанском словаре.

adj yekəqarın, yoğunqarın; kök

← ABDOMİNAL

adj qarın; ~ murmur qarın qurultusu; ~ cavity anat.

ABDUCT →

v oğurlamaq, qaçırmaq (zorla, aldatmaqla: xüsusən qadını, qızı və ya uşağı); The police think that the missing girl has been abducted Polis bu fikirdədir ki, yoxa çıxmış qız qaçırılıb / oğurlanıb