Слово ABDUCT в англо-азербайджанском словаре.

v oğurlamaq, qaçırmaq (zorla, aldatmaqla: xüsusən qadını, qızı və ya uşağı); The police think that the missing girl has been abducted Polis bu fikirdədir ki, yoxa çıxmış qız qaçırılıb / oğurlanıb

← ABDOMİNOUS

adj yekəqarın, yoğunqarın; kök

ABDUCTİON →

n oğurlama, zorla qaçırma (xüs.