Слово ABDUCTİON в англо-азербайджанском словаре.

n oğurlama, zorla qaçırma (xüs. qızı, qadını və ya uşağı)

← ABDUCT

v oğurlamaq, qaçırmaq (zorla, aldatmaqla: xüsusən qadını, qızı və ya uşağı); The police think that the missing girl has been abducted Polis bu fikirdədir ki, yoxa çıxmış qız qaçırılıb / oğurlanıb

ABDUCTOR →

n oğru, oğurlayan, qaçıran (xüs.