Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Cəmi – 45193, məqalələr «KR» – 60
A B C Ç D E Ə F G H X İ J K Q L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z
 
KA KE KI KL KN KO KR KU KV
 

KRAXMAL

[alm.] b a x nişasta.

KRAXMALLAMA

“Kraxmallamaq”dan f.is.

KRAXMALLAMAQ

f. Şax olmaq üçün paltarı kraxmallı (nişastalı) suya salmaq. Paltarı kraxmallamaq.

KRAXMALLANMA

“Kraxmallanmaq”- dan f.is.

KRAXMALLANMAQ

məch. Şax olmaq üçün kraxmallı (nişastalı) suya salınmaq. Paltar kraxmallanıb.

KRAXMALLI

sif. 1. Kraxmal vurulmuş, kraxmalı olan suya salınmış.
ətraflı

KRAL

[rus.] 1. Bəzi feodal və burjua dövlətlərində: hökmdarların titulu; padşah, habelə həmin titulu daşıyan şəxs.
ətraflı

KRALİÇA

[rus.] 1. Qadın hökmdar (padşah). 1956-cı ildə İngiltərə kraliçasına Qarabağ atı – “Zaman” hədiyyə göndərilmişdi.
ətraflı

KRALLIQ

is. 1. Başında kral duran dövlət. [Mister Tomas:] İranın şimal sərhədlərindəki dövlət quruluşu krallığın nəzərində İranı.
ətraflı

KRAN₁

[alm.] Çən, boru və s.-də maye və ya qazları açıb buraxmaq və qapamaq üçün boru şəklində lüləyi olan cihaz; qurna.
ətraflı

KRAN₂

[holl.] Yük qaldırmaq və ya endirmək, habelə onu üfüqi vəziyyətdə yaxın məsafəyə aparmaq üçün qaldırıcı maşın.
ətraflı

KRANCIQ

is. Kiçik kran, balaca kran, qurnacıq (b a x kran1).
ətraflı

KRANÇI

is. Kranda işləyən, kranı idarə edən işçi (b a x kran2). Krançı qız.

KRANÇILIQ

is. Krançı peşəsi, işi, sənəti. Krançılıq etmək.

KRANLI

sif. Kranı olan, qaldırıcı mexanizmi olan (b a x kran2). Kranlı maşın. Kranlı arabacıq.

KRANT

dan. “Kran”ın canlı dildə işlənən yanlış forması.
ətraflı

KRÁTER

[yun. krater – kasa] Vulkan zirvəsində: püskürtü zamanı lavanın çıxdığı kasa və ya qıf şəklində çökəklik.
ətraflı

KREDİ́T

[lat. creditum] mal. 1. Borc olaraq mal və ya pul vermə.
ətraflı

KRÉDİT

[lat.] Mühasibat dəftərində: bir idarə və ya müəssisənin bütün çıxarlarının qeyd edildiyi hesab səhifəsi (adətən sağ səhifə) (debet müqabili).

KREDİTÓR

[lat.] Kredit verən şəxs və ya idarə.