Azərbaycan dilinin izahlı lüğətində EH sözün mənası. Толковый словарь азербайджанского языка.

nida.
1. Kədər, təəssüf, ümidsizlik, həsrət kimi hissləri ifadə edir. [Şərəfnisə:] Eh, heç vaxt deyə bilmənəm ki, nədən ötrü ağlayırdım. M.F.Axundzadə. ..[Kərim baba:] çiyinlərini silkələyərək: – Eh! Adam qocalanda belə sözləri çox eşidər. A.Şaiq. [Bəşirli] indisə güzgüyə baxa-baxa dərindən köksünü ötürüb dedi: – Eh, qocaldıq.. Ə.Vəliyev.
2. Etinasızlıq, etiraz bildirir. İndi müsəlman qardaş da bu cür sözləri eşidəndə, dinməzsöyləməz qəzeti bükür, qoyur kənara və “eh” deyib durur, gedir işinə. C.Məmmədquluzadə. Eh, bilsən də, bilməsən də eyniyik; Mənə qalsa, biz ayrılan deyilik. Ə.Cavad.
← EFİRLİ

sif. Tərkibində efir olan. Efirli maddələr. Efirli bitkilər. Efirli dərman.

EHKAM →

is. [ər. “hökm” söz. cəmi] 1. Hər hansı bir nəzəriyyənin (əsasən dini nəzəriyyənin) əsas qanunu.