Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • ABLI

  «ab» (su) sözündən və -lı şəkilçisindən düzəlmiş, «sulu», «canlı», «canısulu» mənasındadır

  Tam oxu »
 • ABOZƏR

  zər sahibi, qızılın yiyəsi. Acal uca, yüksək; mərhəmətli; xoca, müəllim, ustad

  Tam oxu »
 • ABSALAM

  "Abdussalam" adının təhrif olunmuş variantıdır. " Allahqulu" mənasına uyğundur; sülhün-əminamanlığın Allahın qulu

  Tam oxu »
 • ABSALAT

  a)namaz; b) dini mərasimlərdə oxunan münəcat; c) Məhəmməd peyğəmbərin adı çəkiləndə salavat çevirmək, dua eləmək; ç) dəstəmaz suyu; ata duası

  Tam oxu »
 • ABSƏT

  ataların üzü, sifəti; abbasilərdən

  Tam oxu »
 • ABTALIB

  Talıbın atası

  Tam oxu »
 • ABU

  "böyük qardaş" mənasında olan "ağabəy" (Onun ata, baba, əcdad kimi mənaları da vardır) sözünün qısaldılmış forması olan "abi" həm də müasir

  Tam oxu »
 • ABUBƏKİR

  bax: Əbubəkr

  Tam oxu »
 • ABUSALAM

  "Abdussalam" adının təhrif olunmuş variantıdır. " Allahqulu" mənasına uyğundur; sülhün-əminamanlığın Allahın qulu

  Tam oxu »
 • ABUSALAT

  a)namaz; b) dini mərasimlərdə oxunan münəcat; c) Məhəmməd peyğəmbərin adı çəkiləndə salavat çevirmək, dua eləmək; ç) dəstəmaz suyu; ata duası

  Tam oxu »
 • ABUSƏMƏD

  "Abdussəməd" adının təhrif olunmuş variantıdır. "Allahqulu" mənasına uyğundur

  Tam oxu »
 • ABUŞ

  "Abı" adının əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • ABUTALIB

  Talıbın atası

  Tam oxu »
 • ABUTURAB

  Turabın atası; torpağın, tozun sahibi

  Tam oxu »
 • ABUZƏR

  zər sahibi, qızılın yiyəsi. Acal uca, yüksək; mərhəmətli; xoca, müəllim, ustad

  Tam oxu »
 • ACAR

  xalq və bu xalqa mənsub adam; qarışdırılmış; seçilmiş

  Tam oxu »
 • AD GÜNÜ

  övlud//Mövlüd// Mehlud//Meylud, Mövludə//Mehludə//Meyludə (ə.) doğum, doğuluş, doğulma; peyğəmbərin doğum günü, ad günü

  Tam oxu »
 • ADAXAN

  adanın xanı, hakimi, başçısı

  Tam oxu »
 • ADALAN

  şan-şöhrətə sahib olan, ad-san qazanan

  Tam oxu »
 • ADAM

  adam (ilk peyğəmbərin adı) mənasındadır, torpaq deməkdir

  Tam oxu »
 • ADAŞ

  eyni adlı şəxslər; omonim adlar

  Tam oxu »
 • ADAŞBƏY

  başqası ilə eyni ada malik olan bəy

  Tam oxu »
 • ADƏM

  adam (ilk peyğəmbərin adı) mənasındadır, torpaq deməkdir

  Tam oxu »
 • ADGÖZƏL

  adı gözəl olan

  Tam oxu »
 • ADGÜN

  adı gün kimi olan, günə bənzər. Adış "adı" komponentli adların əzizləmə forması. Adışad adı şad ("xan oğlu" titulu) olan

  Tam oxu »
 • ADIBABA

  adı Baba olan, babanın adını daşıyan

  Tam oxu »
 • ADIBALA

  adı Bala olan

  Tam oxu »
 • ADIBƏLLİ

  adı bəlli olan, adı şöhrətlənən. Adıbəy adı bəy olan, adı böyük olan

  Tam oxu »
 • ADIGÖZƏL

  adı gözəl olan

  Tam oxu »
 • ADIGÜN

  adı gün kimi olan, günə bənzər. Adış "adı" komponentli adların əzizləmə forması. Adışad adı şad ("xan oğlu" titulu) olan

  Tam oxu »
 • ADIŞİRİN

  adı şirin olan; şirin adlı

  Tam oxu »
 • ADIVAR

  ad-sanı olan, adı əbədi yaşayan

  Tam oxu »
 • ADİF

  şəfqətli, mehriban; meyl edən, sevən, bəyənən

  Tam oxu »
 • ADİFƏ

  şəfqətli, mehriban; meyl edən, sevən, bəyənən

  Tam oxu »
 • ADİKƏ

  əsli «ətiqə»dir və qədimdən qalmış əşya deməkdir

  Tam oxu »
 • ADİL

  ədalətli, insaflı

  Tam oxu »
 • ADİLƏ

  ədalətli, insaflı

  Tam oxu »
 • ADLI

  adı, sanı olan, şöhrətli, tanınmış adam

  Tam oxu »
 • ADLIBƏY

  adı, sanı olan bəy, tanınmış bəy

  Tam oxu »
 • ADLIXAN

  adı, sanı olan xan, tanınmış xan

  Tam oxu »
 • ADNAQULU

  adna cümə günü anadan olan; adnanın qulu

  Tam oxu »
 • ADNAN

  ərəb qəbilələrindən birinin adı; təmiz, "xalis ərəb" deməkdir; iki cənnət

  Tam oxu »
 • ADŞİRİN

  adı şirin olan; şirin adlı

  Tam oxu »
 • AFAT

  gözəllər; bədbəxtlik, fəlakət; müsibətlər

  Tam oxu »
 • AFDİL

  üstün, artıq, çox gözəl

  Tam oxu »
 • AFƏRBƏY

  işıqlı bəy (bax: Afər); "Afər bəy" adındandır

  Tam oxu »
 • AFƏRXAN

  işıqlı xan; "Afər xan" adındandır

  Tam oxu »
 • AFƏRŞAD

  yaradandan törəyən; Günəş övladı

  Tam oxu »
 • AFƏTDİN

  dinin gözəlliyi, cazibədarlığı, rəngarəngliyi

  Tam oxu »
 • AFİF

  bax: Əfif, Əfifə

  Tam oxu »