DO1

Kömək, imdad. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Do diləyib düşmən üstə varanın

Dalısında bərk yoldaşı gərəkdir.

Hu-hu deyib qənim atdan salanın

Ya qoç oğlu, qoç qardaşı gərəkdir.

                   (Əndəlib Qaracadaği “Şeirlər məcmuəsi”)

Bax: dov. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

DİZAR
DO DEMƏK

Digər lüğətlərdə