EL₂

“L” hərfinin adı.

Sinonimlər (yaxın mənalı sözlər)

  • EL el bax 1. xalq 1; 2. camaat; 3. ölkə 1; 4. tayfa 1
  • EL tayfa — qəbilə
  • EL ölkə — məmləkət — vilayət — vətən — diyar — yurd
  • EL camaat — xalq

Etimologiya

  • EL Bu söz “tayfaların birləşərək ittifaq yaratması” anlamını əks etdirib. Qəbilələr (boylar) tayfa (olmaq), tayfalar isə el şəklində birləşib və xalq anl
EQOİ́ZM
EL

Digər lüğətlərdə